Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Opiniowanie

Po przeprowadzonych badaniach każdorazowo omawiamy wyniki badań z rodzicami/ opiekunami prawnymi i na ich wniosek wydajemy opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje opinię:

 • w potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – jest to jedyna opinia wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego
 • w sprawie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, sądu)