Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zasady przyjęć

 1. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -17.00, sekretariat pracuje w godzinach 8.00-16.00.
 2. Badania diagnostyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, przetwarzania słuchowego, predyspozycji zawodowych) wykonywane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna lub na wniosek szkoły/przedszkola, który należy dostarczyć do sekretariatu Poradni.
 3. Badania są nieodpłatne i odbywają się za zgodą rodziców/opiekunów.
 4. Pomocą obejmujemy dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji, uczęszczające do szkół i przedszkoli z powiatu parczewskiego (miasto i gmina Parczew, gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień, Sosnowica).
 5. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły, decyduje miejsce zamieszkania (powiat parczewski).
 6. Terminy badań przekazywane są telefonicznie. W przypadku rezygnacji lub konieczności zmiany terminu należy powiadomić sekretariat.
 7. W sytuacji konieczności zmiany terminu w wyniku nagłej nieobecności specjalisty informujemy drogą telefoniczną.
 8. Opinie/informacje o wynikach diagnozy po przeprowadzonych badaniach wydajemy na niosek rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.
 9. Wydane dokumenty można odbierać w godzinach pracy sekretariatu Poradni (8.00-16.00)
 10. Poradnia udziela specjalistycznych porad i przekazuje informacje dotyczące wyników badań wyłącznie opiekunom prawnym, pełnoletnim uczniom lub organom państwowym do tego upoważnionym.
 11. Zgłoszenia na terapię przyjmujemy po uprzednim wykonaniu badań i konsultacji ze specjalistą.