Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania Poradni

  • diagnozowanie
  • opiniowanie
  • terapia
  • grupy wsparcia
  • mediacje
  • interwencja kryzysowa
  • profilaktyka
  • porady dla rodziców/opiekunów
  • konsultacje dla nauczycieli
  • działalność informacyjno-szkoleniowa