Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Parczewie jest Anna Teleon-Błaszczyk.
Kontakt: e-mail:
iod@doradztwo-lubartow.pl