Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szkoła Ponadpodstawowa

Pomoc skierowana do rodziców i nauczycieli

 • Porady indywidualne dla rodziców uczniów i konsultacje dla nauczycieli.
 • Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowej organizacji nauki oraz warunków skutecznego uczenia się w pracy z uczniami wykazującymi trudności w nauce.
 • Udział w szkolnych zespołach do spraw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tematy prelekcji dla rodziców i nauczycieli:

 • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym.
 • Jak pomagać młodzieży w radzeniu sobie ze stresem.
 • Zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych ( napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy).
 • Jak wzbudzać motywację do uczenia się. Niezbędne warunki do efektywnej nauki.
 • Jestem rodzicem ucznia z dysleksją. Najważniejsze informacje
  i wskazówki do pracy.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania przez młodzież z komputera i Interne
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia).
 • Uczeń wybiera szkołę i zawód.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych:

 • Uczeń zdolny w polskiej szkole – możliwości i bariery rozwoju.
 • Relacje nauczyciel-uczeń, a efektywność nauczania i uczenia się.
 • Jak motywować do zmiany. Dialog motywujący w pracy
  z rodzicami, młodzieżą i dorosłym klientem.
 • Dysleksja rozwojowa – praca z uczniem dyslektycznym
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Psychoprofilaktyka

 • Zajęcia grupowe dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
 • Tworzenie udanej klasy. Zajęcia integracyjne.
 • Jak porozumiewać się z innymi. Właściwa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów.
 • Zagrożenia wynikające z uzależnienia od: komputera, Internetu, gier.
 • Hierarchia wartości. Rozwijanie umiejętności społecznych i postaw moralnych.
 • Poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron.
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Jak uczyć się skutecznie?
 • Alkoholizm jako choroba.
 • Co każdy powinien wiedzieć o narkotykach, dopalaczach?
 • Sekty i subkultury.
 • Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.
 • Zachowania agresywne. Rodzaje zachowań agresywnych, przyczyny
  i skutki agresji.
 • Zachowania seksualne w szkole. Flirtowanie czy szykanowanie?
 • Zaburzenia odżywiania. Wpływ środków masowej komunikacji na postrzeganie własnego i cudzego ciała.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem.