Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Szkoła Podstawowa

Pomoc skierowana do rodziców i nauczycieli

 • Indywidualne porady dla rodziców oraz konsultacje dla szkolnych specjalistów i nauczycieli.
 • Udzielanie wskazówek dotyczących prawidłowej organizacji nauki oraz warunków skutecznego uczenia się w pracy z uczniami wykazującymi trudności w nauce.
 • Udział w szkolnych zespołach do spraw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Prowadzenie prelekcji dla rodziców. Propozycje tematów:
 • Dojrzałość szkolna. Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.
 • Jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie ze stresem.
 • Pułapki wychowawcze, które mogą ominąć dobrzy rodzice.
 • Wpływ multimediów na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.
 • Jak wzbudzać u dzieci motywację do uczenia się.
 • Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne u dzieci.
 • Jestem rodzicem dziecka z dysleksją. Najważniejsze informacje wskazówki do pracy.
 • Jak pomagać dziecku w uczeniu się.
 • Zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych.
 • Zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych.
 • Inne, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami Poradni.
 • Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych. Propozycje tematów:
 • Uczeń zdolny w polskiej szkole – możliwości i bariery rozwoju.
 • Relacje nauczyciel – uczeń, a efektywność nauczania i uczenia się.
 • Dysleksja rozwojowa – podstawowe terminy, objawy, etiologia.
 • Uczeń z ADHD w szkole.
 • Jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami u dzieci.
 • Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej.
 • Założenia teoretyczne i praktyczne dotyczące integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym.
 • Dialog motywujący.
 • Inne, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami Poradni.
 • Warsztaty dla rodziców prowadzone w Poradni.
 • Zajęcia integracyjno-edukacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Proces akceptacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.
 • Warsztaty dla dobrych rodziców – trening umiejętności wychowawczych.
 • "Internet bez przesady" - prelekcja na temat bezpieczeństwa w Internecie realizowana w połączeniu z warsztatami "Sieciaki.pl"
 • Inne, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami Poradni.

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży prowadzone na terenie szkół:

 • Spotkania z Leonem - Profilaktyka zachowań agresywnych. Cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z klas 0, I i II.
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla dzieci z klas 0 i I (warsztaty realizowane we wrześniu).
 • Sztuka konstruowania gier - zajęcia kształtujące odporność emocjonalną w oparciu o metodykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, realizowane w kl. I-III.
 • Asertywność – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII.
 • Radzenie sobie ze stresem – zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. IV-VIII.
 • Profilaktyka uzależnień – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII.
 • Oryginał jest lepszy niż kopia, pozostań sobą – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII.
 • Chronimy dzieci – program zajęć warsztatowych dla uczniów klas I-VI przeciwdziałających przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu.
 • "Sieciaki.pl" - zajęcia dla klas I-III na temat bezpieczeństwa w Internecie (realizowane wraz z prelekcją "Internet bez przesady").
 • "Bądź kumplem. Nie dokuczaj" - zajęcia dla uczniów klas IV-VIII.
 • Inne zajęcia zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami Poradni.

Psychoprofilaktyka

 • Zajęcia grupowe dla młodzieży ze szkół podstawowych
 • Klasa i moje w niej miejsce.
 • Złość, agresja, przemoc, jak sobie z nią radzić.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Motywacja do nauki i skutecznego uczenia się.
 • Uzależnienia alkohol, narkotyki i tytoń i wynikające z nich zagrożenia.
 • Alkoholizm jako choroba.
 • Narkotyki i dopalacze mity i rzeczywistość.
 • Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.
 • Kształtowanie cech charakteru.
 • Hierarchia wartości. Rozwijanie umiejętności społecznych i postaw moralnych.
 • Poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron
 • Jak porozumiewać się z innymi. Właściwa komunikacja,
 • rozwiązywanie konfliktów.
 • Zagrożenia wynikające z uzależnienia od: komputera, Internetu, gier fabularnych.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z przynależności do subkultur młodzieżowych i  sekt religijnych.
 • Trening pewności siebie.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem