Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Przedszkole

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci prowadzone w przedszkolu (propozycje tematów):

 • Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka i zasad obowiązujących w grupie.
 • Dyscyplinowanie grupy. Dzieci podporządkowują się regułom i poleceniom nauczyciela.
 • Kształtowanie umiejętności obrony przed zagrożeniami według programu „ Kochane i bezpieczne”.
 • Prawa dziecka.
 • „Tworzymy grupę” – zasady ułatwiające funkcjonowanie w grupie.
 • Przeciwdziałanie przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu według programu „Chronimy dzieci”.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem.

  Propozycje dla rodziców i nauczycieli
 • Indywidualne konsultacje dla nauczycieli oraz porady dla rodziców z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpraca z pedagogami i psychologami, logopedami pracującymi w przedszkolu.
 • Pomoc w zakresie konstruowania i realizowania indywidualnych programów edukacyjnych, rewalidacyjnych i naprawczych.
 • Udział w Zespołach do spraw organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

       Tematy prelekcji dla rodziców i nauczycieli:

 • Gotowość przedszkolna jako podstawa dobrej adaptacji dziecka do przedszkola.
 • Rola rodziców w realizacji zadań przedszkola.
 • Sytuacje trudne przeżywane przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Główne problemy wychowawcze u dzieci w wieku przedszkolnym – agresja i nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku 3-4 lat.
 • Współpraca rodziny i przedszkola w zakresie kształtowania prawidłowych wzorów zachowania wobec dorosłych i rówieśników.
 • Wpływ zdrowego stylu życia na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Pułapki bezstresowego wychowania.
 • Dlaczego dzieci kłamią.
 • Wpływ telewizji i reklam na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rola zabawek w życiu dziecka przedszkolnego.
 • Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.
 • Metody usprawniania kompetencji grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Leworęczność u dziecka. Czy są powody do zmartwienia?
 • Dziecko z ryzyka dysleksji.
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem zdolnym.
 • Jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie ze stresem.
 • Pułapki wychowawcze, które mogą ominąć dobrzy rodzice.
 • Wpływ multimediów na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.
 • Jak wzbudzać u dzieci motywację do uczenia się.
 • Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne u dzieci.
 • Niezbędne warunki do efektywnej nauki dziecka.
 • Zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technik informacyjnych.
 • Praca z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze.
 • Zalety głośnego czytania dzieciom.
 • Znaczenie bajki w życiu dziecka. Dlaczego powinniśmy dzieciom bajki.
 • Wpływ tradycji rodzinnych na kształtowanie osobowości małego dziecka.
 • Wpływ snu na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem.

       Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych:

 • Dziecko ofiara przemocy – rozpoznanie problemu i pomoc na terenie przedszkola. Jak rozmawiać z dzieckiem na temat złego i dobrego dotyku
 • Interpretacja rysunku dziecka w odniesieniu do jego rozwoju emocjonalnego.
 • Ocena gotowości szkolnej dziecka.
 • Nadpobudliwość, czy niezdyscyplinowanie – kształtowanie umiejętności rozpoznawania objawów ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Analiza i interpretacja orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnię w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
 • Organizacja pomocy psychologicznej, pedagogicznej w przedszkolu. Pomoc w konstruowaniu IPET-ów dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym w przedszkolu ogólnodostępnym.
 • Założenia teoretyczne i praktyka dotycząca integracji dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.
 • Relacje nauczyciel – uczeń, a efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Inne, zgodnie z zapotrzebowaniem